Fotografie před úpravou Fotografie po úpravě

DEVELOPMENT S VIZÍ / NOVÝ ŽIVOT PRO STAROU SKLÁRNU

Tak jako státy, města nebo čtvrti, i jednotlivá místa a stavby v průběhu času stoupají na výsluní a prosperují, jindy zase stagnují, upadají v zapomnění a někdy zanikají. Spolu s nimi pak ze světa mizí i kus historie a odkazy lidí, kteří je budovali a užívali. Věříme, že zachování těchto staveb i odkazů a dějin do nich vepsaných je důležitou součástí dnes celosvětově skloňované udržitelnosti.

Přeměnu areálu bývalé sklárny v Otvovicích na výjimečný rezidenční komplex tak vnímáme nejen jako developerský projekt, ale také jako zodpovědnost za historické dědictví, které si zaslouží „udržet“ a revitalizovat s novou funkcí. Chceme sklárně vrátit život a opět z ní vytvořit srdce obce, kterým v minulosti bývala.

"Otvovická sklárna znamená tradici a prosperitu
– dnes možná pohledům skryté, ale stále přítomné."

SOUČASNOST A NAŠE VIZE

V současné době jsou všechny původní výrobní a skladové prostory vyklizeny a areál je téměř opuštěný. Pouze v objektu u hlavní vjezdové brány zůstal zachován malý sklářský provoz, který vyrábí chemické a lékařské sklo. Věříme, že otvovická sklárna je místo, které si zaslouží nový život.

Celý areál je jedinečný, a to jak polohou, tak charakterem. Jeho genius loci má obrovský potenciál pro vznik výjimečného místa, kde se původní industriální architektura setká s tou současnou.

Záměrem této studie je najít pro celý areál nové využití v harmonii s historickou hodnotou místa a při maximálním využití stávajících budov. Naším cílem je zachovat jeho industriální charakter, který v sobě spojuje odkaz k tradici a estetickou hodnotu. Počítáme i se zachováním sklářské výroby, které ve faktické i symbolické rovině zajistí kontinuitu a propojení s historií a původní funkcí areálu.

q

Sklárna je blíže, než si myslíte...

V obci s plnou občanskou vybaveností a jen 30min o centra Prahy
Obec Otvovice se nachází v okrese Kladno ve Středočeském kraji. Je situována necelých 5 km od Kralup nad Vltavou a 15 km od Kladna.

Otvovice mají velmi dobré dopravní spojení s Prahou, a to jak silnicí 241, tak dálnicemi D7 a D8 s návazností na Pražský Okruh.

Otvovice jsou napojeny na železnici, mohou tedy nabídnout i výborné vlakové spojení.

q

Hledáme novou duši pro místo s bohatou historií
a výjimečným geniem loci.

Prostor, který stojí za to proměnit.

historie

Otvovice jsou jednou z nejstarších osad na Kralupsku. První písemná zmínka o nich pochází z roku 1228. Ve středověku a raném novověku se Otvovičtí živili především zemědělstvím. Koncem 17. století se však v okolí začaly otevírat uhelné doly, do obce se přistěhovali horníci a skláři a její charakter se začal měnit...

vznik sklárny

Otvovická sklárna vděčí za svůj vznik především dostatku snadno dostupného uhlí. V roce 1805 ji založili Jan Fischer a Františka X. Möser přímo v údolí u uhelných dolů. V té době se jí říkalo Dubodol, protože v těch místech dříve býval dubový les. Vyrábělo se zde křídové a zelené duté sklo a později, koncem 19. století, i sklo tabulové.

historie sklárny

V roce 1851 zakoupil sklárnu Emilian Morawetz společně se sousedním statkem, který s ní spojil. Huť se tak rozšířila, její prosperita začala stoupat a na začátku 20. století zaměstnávala přes 200 dělníků. Komunistická centrální ekonomika ji přičlenila jako jeden ze závodů k národnímu podniku Sklárny Kavalier. V 60. letech se tu vyráběly láhve a prováděl se tu i sklářský výzkum. Po revoluci se stala součástí společnosti Rückl Glass. Fungovala přibližně do roku 2000.

současnost areálu

V současné době jsou všechny původní výrobní a skladové prostory vyklizeny a areál je téměř opuštěný. Pouze v objektu u hlavní vjezdové brány zůstal zachován malý sklářský provoz, který vyrábí chemické a lékařské sklo. Věříme, že otvovická sklárna je místo, které si zaslouží nový život.

stavební záměr

Celý areál je jedinečný, a to jak polohou, tak charakterem. Jeho genius loci má obrovský potenciál pro vznik výjimečného místa, kde se původní industriální architektura setká s tou současnou. Záměrem této studie je najít pro celý areál nové využití v harmonii s historickou hodnotou místa a při maximálním využití stávajících budov. Naším cílem je zachovat jeho industriální charakter, který v sobě spojuje odkaz k tradici a estetickou hodnotu.

koncepce

Po pečlivém průzkumu současného stavu byly vytipovány budovy, které stojí za to transformovat na novou funkci, zároveň jsou určeny budovy, které tento potenciál nemají a jsou tedy doporučeny k demolici.Uzavřený areál nabízí jedinečné místo pro stavbu residenčního komplexu s doprovodnými funkcemi, které podpoří jeho atraktivitu. Počítáme i se zachováním sklářské výroby, které ve faktické i symbolické rovině zajistí kontinuitu a propojení s historií a původní funkcí areálu.

7533

celková velikost území

105

počet bytových jednotek

115

počet parkovacích stání

6581

předpokládaná prodejní plocha bytů

a

NAVRHOVANÉ ŘEŠENÍ

STÁVAJÍCÍ OBJEKTY
A malometrážní byty 3NP
HPP = 970 m2/; O = 3506 m3/; PPP = 776 m2/

B bydlení 3NP
HPP = 3293 m2/; O = 14036 m3/; PPP = 2634 m2/

C bydlení + služby 3NP
HPP = 1140 + 570 m2/; O = 6146 m3/; PPP = 912 + 456 m2/

D bydlení 3NP
HPP = 784 m2/; O = 2622 m3/; PPP = 627 m2/

E lázně hala
HPP = 970 m2/; O = 3288 m3/; PPP = 776 m2/

F pivovar + restaurace 2NP
HPP = 262 m2/; O = 1024 m3/; PPP = 210 m2/

NOVÉ OBJEKTY:
1 bydlení 4NP
HPP = 2040 m2/; O = 6120 m3/; PPP = 1632 m2/*

HPP - hrubé podlažní plochy , O - objem ,
PPP - předpokládané prodejní plochy

FUNKČNÍ VYUŽITÍ

Uzavřený areál nabízí jedinečné místo pro vznik rezidenčního komplexu s doprovodnými funkcemi, které podpoří jeho atraktivitu.

 

Objekt A

Původní administrativní budova sklárny se svými dispozicemi a rozdělením na menší místnosti hodí pro malometrážní byty o velikosti do 40 m2.

Objekt B

Velká světlá výška a velkorysé okenní otvory umožňují poměrně výraznou variabilitu. Objekt lze rozčlenit na jednotlivé moduly, a vytvořit tak jedinečné bydlení s industriálním charakterem.

Objekt C

Nabízí ideální prostory pro klasické byty velikosti 2kk, 3kk, 4kk i větší, které budou otevřeny na jih směrem do vnitřního nádvoří.

Objekt D

Nově vybudované západní křídlo objektu umožní vytvořit byty se střešními terasami.

Nový Objekt 1

V západní části areálu lze vybudovat prakticky jakékoli typy bytů, které budou odpovídat současné poptávce na trhu.

LÁZNĚ

Objekt E

Velkorysý prostor bývalé hlavní výrobní haly si zaslouží velmi citlivou revitalizaci. Lázně maximálně využijí její potenciál, a nabídnou tak dostatek prostor pro veškeré možné procedury. Bezprostřední dostupnost wellness služeb navíc celou lokalitu značně zatraktivní.

GASTRONOMIE

Objekt F

Menší budova v centrální části nabídne ideální prostor pro provoz malého pivovaru s restauračním zázemím. Celkově tak pomůže oživení parteru a zároveň přispěje k lepší vybavenosti rezidenčního komplexu.

DALŠÍ SLUŽBY

Parter Objektu C

Přízemí dlouhé budovy, v níž se budou ve druhém a třetím nadzemním podlaží nacházet klasické byty, poskytne perfektní prostor pro menší provozovny služeb, jako jsou obchody, kadeřnictví nebo kavárna.

Počítáme zde také s vybudováním co-workingového centra Work and live, kde si lidé budou moci pronajmout pracovní místo či prostor na videokonferenci.

V plánu je zároveň zachovat, respektive obnovit provoz sklárny – určující prvek celého areálu a odkaz k všudypřítomné tradici místa. Bude se zde vyrábět zdravotnické sklo, což v současné době už zdaleka neznamená hlučný provoz ani velké prostorové nároky.

PARKOVÁNÍ

V areálu počítáme s vyčleněním míst pro parkování, a to jednak v podzemních podlažích novostavby Objektu 1, jednak v samostatném parkovacím domě na konci areálu naproti Objektu 1.

a